Project Description

Lingual Ortodonti

Lingual ortodontik tedavilerde diş telleri dişin lingual kısmına yani iç kısmına yerleştirilir. Bu şekilde de görünmez bir pozisyon alırlar.

Lingual ortodonti çoğunlukla, dizilimse sorun olan dişler ile çapraşık pozisyonda konumlanmış dişler için tercih edilen bir diş teli uygulamasıdır. Diğer uygulamalardan ön plana çıkan özelliği estetik görünümüdür. Diş tellerinin iç kısma takılarak uygulanması tercih sebebi olmasını sağlamıştır. Tellerin dişlerle teması sonrası kimi zaman meydana gelen yara oluşumlarına iki haftalık bir alışma evresi adı verilse de en çok tercih edilen diş teli uygulamasıdır.

Lingual Ortodonti Tedavisi Nedir?

Lingual Ortodonti Tedavisi; dişlerde doğuştan gelen veyahut sonradan birçok sebebe dayanarak oluşan çapraşıklıkların ve konum arızalarının düzeltilmesi için kullanılan diş teli tedavi yöntemidir. Bu tedavi esnasında braketler dişin iç kısmına bakan yüzlerine yerleştirilir. Lingual ortodontik tedaviler insanlardaki estetik kaygılarının artması münasebetiyle en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasındadır.

İlk kullanımları 1970 senelerine denk gelmektedir. Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle lingual diş teli tedavisi de gelişim göstermiş ve uyum sağlamıştır. Standart diş telleriyle aynı tedavi süresine sahiptir. Diğerlerinden farklı olarak dil ile teması daha fazla olması nedeniyle iki haftalık bir alışma süresi tayin edilmiştir. Bu süreye rağmen yine de tercih oranları yüksektir. Kişiye özel üretilmesi hata payının da en aza inmesi manasına gelmektedir.

Lingual Ortodonti Hangi Durumlarda, Kimlere Uygulanır?

Diğer bir ifade ile görünmez diş teli olarak bilinen ve dişlerin arka yüzleri kullanılarak yapılan lingual ortodonti tedavisi, talep eden herkes tarafından kullanılabilir. Sosyal hayatta ve iş yaşamında ön planda olduğunu ve diş tellerinin görünümü münasebetiyle bu durumdan rahatsız olduğunu değerlendiren yönetici, öğretmen, IK yöneticileri, manken ve sporcular tarafından oldukça yoğun bir şekilde talep görmektedir.

Lingual diş teli tedavisi;

Alt ve üst çene konumlarında dengesizlik olan kişilere,

Dişlerinde ön tarafa doğru hafif veya yoğun bir şekilde kayma yaşayanlara,

Estetik kaygıları olan kişilere,

Sosyal hayatı ve iş yaşamı münasebetiyle dış görünüşüne karşı hassas davranan kişilere,

Dış sıkma (gıcırdatma) sıkıntısı olan kişilere,

Genetik olarak ortodontik sıkıntılar yaşayan kişilere uygulanabilir ve olumlu sonuçlar alınabilir.

Lingual Ortodonti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lingual diş teli tedavisi için yapılan ilk muayene ve kontrolde ortodontik bozuklukların tespiti yapılır ve kişiye özel tel tasarımı yapılır. Diş gelişimim tamamlanmış yetişkin hastaların için dişlerin arka yüzlerine braket takılarak tedavi sürecinin başlatılması sebebiyle uygun bir tedavi yöntemidir. Dişlerin arka yüzlerine takılan braketler ön yüzlere takılan braketlerden farklıdır. Dişlerin arka yüzü eğim ve yapısına göre özel olarak üretilirler. Bunun için bir laboratuvar işlemi gereklidir.

Lingual ortodontide;

Harmony,

Incognito olmak üzere iki adet tedavi yöntemi mevcuttur.

Lingual diş telleri takıldıktan sonra hekimin belirleyeceği belirli periyotlarla kontroller ve hedefe doğru olan gelişim kontrol edilir. Genel bir ortalama olarak lingual ortodonti tedavisi 1 ile 2,5 yıl sonrasında sonlandırılır. Yetişkinlerin ortodontik tedavilerinde en çok tercih edilen yöntemdir.

Lingual Ortodonti Avantajları Nelerdir?

Son yıllarda görünümüne özen gösteren kişiler tarafında sıklıkla tercih edilir hale gelmiş olan lingual ortodontik tedavi, çoğunlukla iş ve sosyal yaşamında görünümü münasebetiyle estetik kaygı yaşayan kişilerin tercihleri arasındadır. Satış sorumluları, halkla ilişkiler uzmanları gibi meslek grubu mensuplarının çoğunlukla tercih ettiği gözlemlenmiştir. Görünmez özelliği çok büyük bir artı kazanım sağlayarak tercih edilmesine sebep olmaktadır. Gizli tellerle yapıldığı için kaygıları en aza indiren tedavi yöntemi, kişinin de gönlünden geldiğince gülmesini sağlayarak müteakip tedavi sürecine olumlu katkı sağlamaktadır.

Bunların dışında ayrıca;

Her yaş grubunda rahatlıkla kullanılabildiği için,

Yetişkinlerin estetik kaygılarını yok ettiği için,

Kişilerin mesleki ve sosyal yaşamlarını etkilemediği için,

Hastanın yaşına ve fiziksel özelliklerine göre kişisel olarak üretildiği için rahatlıkla tercih edilebilir.

Lingual Ortodonti Dezavantajları Nelerdir?

Her diş telinde olduğu gibi lingual ortodontik tedavinin de dezavantajları vardır. Dişlerin arka yüzlerine özel olarak laboratuvar teknikleriyle üretilen braketlere sahip olması sebebiyle lingual ortodonti fiyatları bir miktar yüksek olabilir.

Ayrıca diş gerisinde barındırdığı braketlerde kalan yemek artıkları zamanla diş taşı oluşumuna ve ağız kokusu oluşumuna sebep olabilmektedir.

Teller dile değecek ve bu yüzden konuşma da bozukluklar ve aksaklıklar gözlemlenecektir. Bu durum yaklaşık olarak 3 ay sürebilmektedir.