Project Description

Estetik Diş Teli Tedavisi

Dişlerin konumlanmasındaki yanlışlıklar ve bu durumun bağlısı olarak yanlış dizilim birçok insan için problem kaynağıdır. Bu olumsuz şartlar hem ağız ve diş sağlığı hem de görünüm kaygısı münasebetiyle psikolojiyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Dişlerin olması gereken yerden önde ya da arkada konumlanması, sağa veya sola yaslanması, dişler arasında boşlukların kimi zamanda ayrık pozisyonların olması diş teli tedavisine ihtiyaç olduğunu gösterebilir. Diş teli denilince de akla öncelikle klasik olarak kullanılan metal diş telleri gelmektedir. Ancak estetik diş telleri metal diş teli kullanımından doğan olumsuzlukların büyük bölümünü ortadan kaldırabilmektedir.

Bebeklik çağından itibaren ağzı ve diş sağlığına önem vermemek çocukluk ve gençlik yıllarında ağzı hijyeninde problemler yaşanmasına sebep olabilir. Bu problemler estetik diş telleri ile giderilebilir. Bütün ortodontik tedavilerde olduğu gibi estetik diş teli uygulamalarında da uzman diş hekimi ve ortodontiste yapılan muayene sonrasında verilen karar doğrultusunda planlanmış tedavi süreçleriyle mükemmel sonuçlara ulaşılabilir.

Estetik Diş Teli Nedir? 

Estetik diş teli tedaviler, son yıllarda metal diş tellerine yerine tercih edilen ve estetik kaygı yaşanmasına da mahal vermeyen ortodontik tedavi yöntemlerindendir. Hastanın beklenti ve isteklerine göre şekil alan ve üretilen diş telleri farklı isimler taşıyabilmektedirler. Bu özelliği sayesinde de hastaya alternatifler sunulabilmektedir.

Şeffaf, metal diş telleri, şeffaf plaklar ve ligual teller kişiye özel üretilmekte olup ağız, diş ve çene yapısına göre en uygun olanı tercih edilmektedir. Sosyal hayatta göz önünde olan ve daha ziyade estetik kaygı yaşana kimi meslek grupları (Sanatçılar, İK çalışanları, Satış ve Pazarlama Uzmanları vb.) için oldukça ideal bir yöntem olan estetik diş teli tedavisi, doğal görünümü bozmadan kullanmaya imkân sağlamasıyla tercih edilir olmuştur.

Estetik Diş Teli Tedavisi hangi Durumlarda Uygulanır?

Estetik diş teli, tercih eden her kişiye uygulanabilir. Ayrıca metal tel görünümünden rahatsızlık duyan, dış görünümü sebebiyle iş ve sosyal hayatında aksaklıklar yaşamak istemeyen kişiler tarafından özellikle tercih edilmektedir.

Estetik diş teli;

 • Ağız ve diş sağlığı ile çene yapısı ortodontik tedaviye uygun olan kişilere,
 • Estetik kaygı yaşayan kişilere,
 • Dişleri arasında yüksek seviyede boşluk olan kişilere,
 • Çene kemiklerinde gömülü diş bulunmayan kişilere,
 • Plak kullanımında sakınca olmayan diş çapraşıklığı rahatsızlığı olan kişilere,
 • Aile yaşamı ile sosyal ve iş hayatında görünümüne hassas davranan kişilere uygulanabilir.

Tedavi sürecinin başından sonuna diş hekimi nezaretinde yürütülen estetik diş teli tedavisinde daha hoş ve güzel bir görünüm elde etmek adına, şeffaf braketler ve renkli lastikler tercih edilebilir.

Estetik Diş Teli Çeşitleri Nelerdir?

Son yıllarda teknolojinin diş hekimliğinde aktif bir şekilde kullanılması ve yaygınlaşmasıyla estetik diş teli çeşitliliği artış göstermiştir. Görünüm kaygıları münasebetiyle metal teller daha az kullanılır olmuştur. En çok rağbet gören estetik diş tellerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Metal Diş Telleri:

Teknolojinin diş hekimliğine hızlı bir şekilde giriş yapmasıyla ve estetik kaygı münasebetiyle geri plana atılmış olan, metal (klasik) diş telleri uygun fiyatlarıyla talep görmeye devam etmektedir.

Porselen Diş Telleri:

Metal diş telleriyle kıyaslandığında daha az dayanıklı olduğu söylenebilir. Fakat görünüm olarak daha estetik ve şık bir görüntüsü vardır. Fark edilmeyen diş telleri arasında görülmektedir. Bu durumda cazibesini artırarak tercih edilmesine sebep olmaktadır.

Lingual Diş Telleri:

Dişlerin arka yüzlerine konumlandırılan braketler vasıtasıyla uygulanan diş teli tedavisi olan lingual diş teli tedavisi, dış görünümde hiçbir değişiklik yaratmaması sebebiyle en çok talep gören diş teli modelidir.

Şeffaf Plaklar:

Telsiz ortodonti olarak tarif edilseler de şeffaf plaklar, diş teli tedavisi yerine alternatif olarak sunulduğu için bu kategoride olduğu değerlendirilebilir. Diş tellerine nazaran sağladığı kullanım kolaylığı, temizlik avantajı ve görünümü sebebiyle önerilmekte ve yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. Diş hekiminin uygun göreceği periyotlarla üretilen, zamanı gelince zahmetsiz bir şekilde değişimi sağlanan ve bu sayede de tedavi sürecinin nasıl ilerlediğinin gözlemlenebildiği bir tedavi uygulaması olması, şeffaf plakların daha cazip olmasına neden olmaktadır.

Estetik Diş Teli Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Estetik diş teli tedavisinin amacı; dişlerin bozuk sıralamasının düzeltilmesi ve çene yapısının gelişimine katkı sağlamaktır. İstenilen yaş aralığında ortodontik tedavi uygulanmasına imkân sağlayan teknolojik gelişmeler, düzgün diş sıralamasına sahip olmak isteyen kişilerin bu eylemlerine imkân vermektedir.

Dış görünümüne önem veren kişilerin gönül rahatlığı ile tercih edebileceği bir tedavi yöntemi olan estetik diş telleri, her hasta için özel olarak hazırlanmaktadır.

Ayrıca estetik diş telleri;

 • İş ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemez,
 • Solunum ve uyku problemlerine mâni olur,
 • Herhangi bir alerjik durumla karlı karşıya kalınmasına izin vermez,
 • Çocukluk çağından kalma diş problemlerinin çözüme kavuşmasını sağlar,
 • Diş kırıklarının ve diş kayıplarının önüne geçer,
 • Fiziksel görünüme kattığı iyileştirme sayesinde kişide özgüven hissi yaratır,
 • Çene ve dişler ideal konuma gelir.

Estetik Diş Teli Tedavisinin Dezavantajları Nelerdir?

Tercih edilen diş teline göre kimi zaman tedavi süresi daha uzun olabilir. Dişlerin arka yüzeylerine takılan braketler yüzünden temizlik hususunda zorluklar yaşanabilmektedir. Braketler arasında kalarak temizlenemeyen yemek artıkları ağız kokusuna sebep olabilmektedir. Yaklaşık olarak 2,5 yıl gibi bir zaman diliminde neticeye ulaşan diş teli tedavisi ilk başlarda ağızda yara ve ağrı hissi oluşturabilmektedir. İstenilen her yiyeceğin yenmesine müsaade etmemesi belki de diş teli tedavisinin en ağır dezavantajıdır. Lakin bunca dezavantaj değerlendirildiğinde alınacak sonuç göz önüne alınınca elbette ki bu sıkıntılara değeceğine hiç şüphe yoktur.