Project Description

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi, çoğunlukla yetişkin insanlarda, alt ve üst çenenin birbirine normal bir şekilde konumlanmadığı veya dişlerin kapalı konumda bile birbirleri ile uyum içinde olmadığı, çene yapısı ve diş pozisyonlarının olması gerekli noktalara alınması kaydırılması gibi tedavi için yapılan cerrahi işleme denir.

 

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Çene bölgesi vücut için hayati öneme sahip noktalardan bir tanesidir. Yemek yeme, konuşma, nefes alma, mimik, tat ve koku alma gibi birçok yaşamsal faaliyetin bir arada yapıldığı bir bölgedir. Anatomik olarak ise de yüzün yarıdan fazlasını oluşturan bölümdür.

 

Tedavi süreci planlanmadan önce kişinin kafa grafileri detaylı bir şekilde çekilir. Sonrasında detaylı bir süreç planlaması için ortodonti uzmanı ve uzman diş hekimi tarafından yapılacak değerlendirme ile tedavi safhasına geçilebilir.

Ortognatik cerrahide amaç diş ve çenelerin olabildiğince en iyi konuma gelmelerini sağlamaktır.

İdeal durumda üst çene alt çeneyi belirli bir oranda örter. Alt çenenin ne çok geride ne de çok ileride yer almaması gerekmektedir. Aynı zamanda alt ve üst çene yüzün tam ortasına konumlanmıştır. Çenelerde mevcut olan uyumsuzluk oldukça fazla ise sadece dişleri düzelterek istenilen ideal görüntüye ulaşılamayabilir.

Ortognatik Cerrahi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Ağız ve çene bölgesinde ileri düzey iskelet bozukluğu olan kişilere uygulanan ortognatik cerrahi, yetişkinlerde de kemik gelişimin geç kaldığı durumlarda mevcut durumu düzeltici bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmektedir.

Genel olarak hangi durumlarda ortognatik cerrahiye başvurulduğunu listelemek gerekirse;

Alt ve üst çene pozisyonları karşılıklı olarak uyumsuz olan ve senkron bir şekilde kapanışa sağlamayan hastalarda,

İleri seviyede kapanma sorunlarıyla birlikte çiğneme, konuşma gibi fonksiyonlarda yaşanan olumsuzluklar ve bu durumların bağlısı solunum sıkıntıları yaşamaya başlayan hastalarda uygulanmaktadır.

Ortognatik Cerrahinin Aşamaları Nelerdir?

Planlama,

Ortodontik tedavi ile beraber diş bölgesinde gerekli görülen düzenlemenin yapılması (yaklaşık olarak 1-2 yıl)

Cerrahi planlama ve devamında cerrahi uygulamalar (yaklaşık 1 ay)

Gerekli görüldüğü takdirde son olarak ortodontik tedavi ile sürecin sonlanması (hastalığın ve hastanın durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık olarak 6-12 ay)

Ortognatik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

Ortognatik cerrahinin ilk aşaması yaklaşık olarak 1-2 yıl sürmesi planlanan ortognatik tedavi sürecidir. Cerrahi safhaya geçmeden evvel dişler bölgesinde bulunan aksaklıkların düzeltilmesi gerekmektedir. Bu kısım diş teli tedavisi uygulanarak yapılabilir. Diş teli tedavisiyle dişler olması gereken konumlara getirilir ve çene eskiye oranla daha sağlıklı kapanması sağlanır.

Ortognatik tedavi süreci tamamlandıktan sonra hasta çene cerrahıyla buluşur ve gerekli bilgilendirmelerle birlikte muayene yapılır. Yapılan bilgilendirmeler ışığında hastanın da onayı ile cerrahi müdahale süreci başlar.

Ortognatik cerrahi müdahale işlemi sonrasında yaklaşık olarak 1 aylık bir iyileşme süreci başlayacaktır. Bu iyileşme sürecinden sonra da sadece geriye 6 – 12 ay süreli olan ortodontik tedavi süreci kalacaktır. Son kısımda planlanan ortodontik tedavi, yapılan tüm işlemlerinin kalıcılığının sağlanması maksadıyla olan bir tedavidir.

Ortognatik Cerrahi Ameliyatın Avantajları Nelerdir?

İlk muayenede hastanın talep ve beklentileri alınır. Fonksiyonel noksanlıkları da içermesine karşın daha ziyade estetik kaygılar münasebetiyle dile getirilmektedir.

 

Yapılan tedavi, hem yaşamsal fonksiyonların daha sıhhatli oluşması adına yardımcı olacak şekilde planlanmakta hem de estetik olarak ideal kapanları da sağlayarak hastanın sosyal ve psikolojik olarak kuvvetlenmesine yardımcı olacak niteliktedir.

Yapılan işlemler sonucunda, çene kapanışlarının ideal pozisyona gelmesi, dişlerin istenilen yerlerde olması ile yemek yeme ve solunum faaliyetlerinin normale dönmesi hastanın görünümünde olumlu sonuçlar yaratacaktır. Bu olumlu sonuçlarda yaşam konforunun artmasını sağlayacaktır.

Ortognatik Tedavi Hastaya Ne Katar?

Ortognatik tedaviler, yaşam fonksiyonlarındaki iyileşme münasebetiyle her şeyden önce hastaların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlar. Daha sonrasında ise estetik kaygıların ortadan kalkmasıyla özgüven anlamında katısı vardır.

Bunların dışında ayrıca;

  • Daha estetik bir gülüş,
  • Diş dizilimlerinde ve çene kapanışlarında daha ideal bir görüntü,
  • Yaşamsal fonksiyonlar olan çiğneme, konuşma ve soluk alıp verme işlemlerinde düzelme,
  • Bütün bunlarla bağıntılı olarak olumlu psikolojik etki.